Backgammon

Detta är ett tärningsspel som kombinerar tur och skicklighet i lika delar. Det spelas på en bräda med 24 triangelformade markeringar som kallas 'points', 30 spelpjäser som är runda och skivformade – 15 i varje färg (vanligtvis svarta och vita) och ett par tärningar.

Två spelare tävlar om vem som kan nå spelets slut först. Spelarna spelar för sig själva trots att de turas om med drag, men de kan även påverka varandras rörelser genom att begränsa dem.

Spelbrädan är delad i mitten och på så sätt skapas fyra fält med sex egna 'points'. Innan spelet börjar så måste varje spelare placera sina spelpjäser på spelbrädan på följande sätt:

- 5 spelpjäser placerade på spelarens 6:e point.

- 3 spelpjäser placerade på spelarens 8:e point.

- 5 spelpjäser placerade på spelarens 13:e point.

- 2 spelpjäser placerade på spelarens 24:e point.

Då spelare sitter mittemot varandra på varsin sida om spelbrädan så sitter även de 24 markeringarna och spelpjäserna på motsatta sidor av bordet.

Vilken spelare som tar den första turen avgörs genom att båda spelare slår en tärning, och den med det högre talet får börja.

Varje spelare måste då i sin egen tur slå båda tärningarna och kan antingen flytta en spelpjäs enligt den totala summan av talen på båda tärningarna, eller två spelpjäser enligt talet på vardera tärning.

Spelare kan bara flytta pjäser till markering där han har lagt en av sina egna pjäser, där ingen pjäs har lagts överhuvudtaget eller där endast en av motspelarens pjäser har lagts. I det sista fallet så tas motspelarens pjäs bort från fältet (detta kallas 'hitting') och pjäsen som slås bort kallas 'blot'.

Blotten tas då bort från spelet och det enda sättet den kan sättas tillbaka är om motspelaren slår tärningen i sin egen tur och sätter pjäsen på motspelarens 'hemmafält', och då endast på en markering som saknar motspelarens pjäser eller endast har en pjäs som kan slås bort.

Om alla markeringar på hemmafältet har blockerats så kan inte spelaren fortsätta spela tills en blir ledig och han kan slå tärningen och försöka ta pjäsen in i spelet igen. Spelaren kan inte fortsätta spela med någon av sina spelpjäser på spelbrädan tills pjäsen som har slagits bort är med i spelet igen.

Pjäsen som tagits in igen måste sedan ta sig längs hela spelbrädan för att nå dess slut, vilket fördröjer motspelarens steg mot att vinna.

När en spelare har lyckats få hem alla sina spelpjäser så kan han börja ta bort pjäserna från spelet genom att slå tärningen och ta bort dem enligt siffrorna på tärningarna. Om tärningarna till exempel visar 3 och 6 så kan spelaren ta bort en pjäs från den 6:e markeringen och en från den 3:e markeringen. Om markeringen i fråga är tom så måste en annan pjäs i hemmafältet flyttas.

Om alla resterande spelpjäser befinner sig på markeringarna 1 till 3 och spelaren råkar slå 5 och 6 på tärningarna så kan han ta bort pjäser från de högsta markeringarna (i detta fall markering 3). Spelaren som lyckas ta bort alla resterande pjäser först vinner.

En dubbleringstärning kan användas i spelet för att öka satsningen i mitten av spelet men detta är inte obligatoriskt och två spelare kan besluta om en fast satsning för spelet och spela utan denna.

Dela Med Andra

Nätets Bästa Casinon

Bonus € Besök
888€ Spela Nu!
705kr Spela Nu!
2000kr Spela Nu!
20,000Kr Spela Nu!
7500kr Spela Nu!
2000 kr Spela Nu!
10,000 kr Spela Nu!
24,000 kr Spela Nu!
1000 kr Spela Nu!
100€ Spela Nu!
OnlineCasinoSajt.se - Den kompletta länkkatalogen och informationsportalen för online casino och spel
Copyright 2009 -2010 OnlineCasinoSajt.se - Alla rättigheter reserverade.