Online poker: regler

Poker syftar på en samling av kortlekar som har som mål att samla ihop den bästa femkortshanden möjligt. Dock finns det olika varianter av spelet så reglerna kan skilja sig. Denna artikel syftar på pokerreglerna som de flesta varianter har gemensamt.

En pokerhand måste alltid bestå av fem kort. I vissa varianter där fler kort är med räknas endast de bästa fem korten vars gemensamma summa tillsammans blir den bästa pokerhanden. Alla andra kort som inte är en del av de fem korten som tillsammans bygger femkortshanden har ingenting med kortens rangordning att göra.

När man spelar poker har varje kort sin egen rang och detta bygger på randordningen i en standardkortlek med 52 kort. Denna rangordning ser ut så här: A (som har det högsta värdet), K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 (det lägsta kortet). Ett ess kan även användas som 1 och i detta fall kan ess även vara kortet med lägsta rang.

Pokerhänder rangordnas enligt följande uppåtstigande ordning:

High Card - en hand som består av kort med högre rang än motspelarens hand.

One Pair (par) - en hand som har ett par kort som matchar varandra, t.ex. A, 9, 9, 5, 3.

Two Pair (två par) - en hand som har två par kort som matchar varandra, t.ex. K, K, 9, 2, 2.

Three of a Kind (tretal) - en hand som består av tre kort som matchar varandra, t.ex. A, Q, Q, Q, 4.

Straight (stege) - en hand som består av fem kort i radordning, t.ex. A, 2, 3, 4, 5 eller 9, 10, J, Q, K.

Flush (färg) - en hand som består av fem kort i samma färg, men inte nödvändigtvis i någon särskild ordning.

Full House (kåk) - en hand som består av tre kort i samma rang plus ett par kort i samma rang, t.ex. K, K, K, 2, 2 eller 7, 7, 7, A, A.

Four of a Kind (fyrtal) - en hand som består av fyra kort i samma rang, t. ex. 4, 4, 4, 4, A.

Straight Flush (färgstege) - en hand som består av fem kort i samma färg och i radordning. Den bästa möjliga Straight Flush är 10, J, Q, K, A i samma färg och detta kallas ibland 'Royal Flush'.

När man jämför pokerhänder för att avgöra vem vinnaren är jämförs först pokerhänderna enligt kategori. Så om Two Pair jämförs mot Three of a Kind vinner Three of a Kind eftersom den tillhör en högre kategori.

Det är endast när pokerhänder tillhör samma kategori som de unika kortens värden spelar någon roll. Låt oss säga att två spelare har Två Par. Spelare A har 10, 10, 3, 3, A. Spelare B har Q, Q, 2, 2, A. Den andra spelaren vinner eftersom de två drottningarna har högre värde än de två tiorna, trots att spelaren med tiorna har ett lägre par som är högre än motspelarens lägre par.

Ett till utmärkt exempel är där spelare A har Full House som består av 'Kings full of Fives' (K, K, K, 5, 5) och spelare B har Full House som består av 'Sixes full of Aces' (6, 6, 6, A, A). Trots att ess har högre rangordning än femmor förlorar spelare B eftersom de tre kungarna har högre värde än de tre sexorna.

Färg har ingen korrelation med rangordning i de flesta varianter av poker så Straight Flush of Hearts (färgstege i hjärter) och Straight Flush of Diamonds (färgstege i ruter) måste t.ex. dela pengarna i krukan om båda består av kort med samma värden, t. ex. A, 2, 3, 4, 5.

Dela Med Andra

Nätets Bästa Casinon

Bonus € Besök
888€ Spela Nu!
705kr Spela Nu!
2000kr Spela Nu!
20,000Kr Spela Nu!
7500kr Spela Nu!
2000 kr Spela Nu!
10,000 kr Spela Nu!
24,000 kr Spela Nu!
1000 kr Spela Nu!
100€ Spela Nu!
OnlineCasinoSajt.se - Den kompletta länkkatalogen och informationsportalen för online casino och spel
Copyright 2009 -2010 OnlineCasinoSajt.se - Alla rättigheter reserverade.